Ga naar de inhoud

Leerlingenvervoer

Voor wie is het bedoeld

Veel van onze leerlingen komen op de fiets. Voor een deel van de leerlingen, is het prettig als zij naar school kunnen komen met het openbaar vervoer, leerlingenvervoer of taxi.

Leerlingenvervoer is er voor:
— Leerlingen met een beperking
— Leerlingen in het voortgezet (speciaal) onderwijs die vanwege hun beperking niet (zelfstandig) met het openbaar vervoer kunnen reizen

Vergoeding

De gemeente regelt het leerlingenvervoer, bij iedere gemeente kan het anders georganiseerd zijn. In grote lijnen zijn er drie mogelijkheden:

1. De gemeente geeft een vergoeding zodat ouders zelf de leerling kunnen halen en brengen.
2. De gemeente betaalt een openbaar vervoerabonnement voor de leerling (en eventueel voor een begeleider)
3. De gemeente zorgt voor vervoer met een bus of taxi (aangepast vervoer)

Aanvragen leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer wordt aangevraagd bij de gemeente. Elke gemeente heeft een ambtenaar die speciaal belast is met leerlingenvervoer. Bij de meeste gemeentes moet je ieder jaar een nieuwe aanvraag indienen. Zolang de aanvraag niet is ontvangen, wordt er geen vervoer of vergoeding voor de leerling geregeld. 

Mocht een leerling gebruikmaken van leerlingenvervoer, dan is het de verantwoordelijkheid van ouders om bij ziekte of een ander bijzonder verlof de leerling bij het vervoer af te melden. Mocht je aanvullende gegevens van ons nodig hebben, mail dan naar info@bbonderwijs.nl. Met vragen over leerlingenvervoer kun je terecht bij je gemeente.