Ga naar de inhoud

Sectoren en vakken

Niveau indeling

Leerlingen worden in de onderbouw ingedeeld op grond van het advies van de basisschool. Dit advies is leidend. Gedurende het eerste en tweede leerjaar wordt de ontwikkeling van de leerling nauwgezet gevolgd. Indien nodig kan het niveau, in overleg met leerling en ouders, worden aangepast.

Tijdens het tweede leerjaar wordt het niveau definitief vastgesteld. Na het behalen van het vmbo diploma kan een leerling doorstromen naar het mbo.

Vakken

In alle leerjaren bieden we een regulier vakkenpakket aan. In de onderbouw (klas 1 en 2) geven we vmbo-onderwijs (basis- kader- en theoretische leerweg) en havo-onderwijs. De vakken die leerlingen volgen zijn oriënterende praktijkvakken zoals verzorging en techniek. Verder werken we zowel in de onderbouw als de bovenbouw structureel aan leergebiedoverstijgende kerndoelen zoals:

Leren

Leren

Werken

Werken

Burgerschap

Burgerschap

Wonen

Wonen

Vrije tijd

Vrije tijd

Vanaf de bovenbouw bestaat het onderwijsaanbod uit vmbo basis en kader. Een leerling volgt de vakken waarin hij examen doet. We geven kernvakken zoals Nederlands, Engels, rekenen en wiskunde, aangevuld met vakken uit de sector. Voordat leerlingen naar klas 3 gaan, kiezen ze één van de drie sectoren.

Sectoren

Economie & ondernemen (E&O)

Economie & ondernemen is een breed profiel en geschikt voor leerlingen die het leuk vinden om met verkoop, cijfers en geld te werken. Het profiel E&O bereidt leerlingen voor op een verkoop, administratief, financieel of logistiek beroep. Voorbeelden van deze beroepen zijn: verkoper, inkoper, magazijnmedewerker, receptiemedewerker, administrateur, juridisch medewerker en etaleur.

Zorg en welzijn (Z&W)

Het profiel Z&W is voor leerlingen die graag met mensen omgaan. Met een diploma Z&W kunnen ze een opleiding gaan volgen in de zorgsector, het welzijnswerk, de uiterlijke verzorging, de horeca en facilitaire dienstverlening, het toerisme, de sport of de laboratoriumtechniek.

Produceren, installeren en energie (PIE)

In het profiel PIE komen installatietechniek, elektrotechniek en metaaltechniek samen. Aan de hand van tekeningen leren leerlingen hoe ze installaties en producten zelf kunnen maken. Naast een beetje theorie zullen de leerlingen vooral aan het werk zijn met hun handen. Daarnaast worden er keuzevakken gevolgd en wordt er gewerkt aan loopbaanoriëntatie. 

Keuzevakken

Naast de basisvakken volgen leerlingen beroepsgerichte keuzevakken. Hiermee kunnen ze hun sector-keuze verdiepen of verbreden. Ze kunnen zich daarmee beter voorbereiden op het mbo, wat ze een streepje voor kan geven bij de start van hun mbo-opleiding. 

Loopbaanoriëntatie

Leerlingen moeten veel keuzes maken in hun jonge leven. In elke leerweg wordt daarom aandacht besteed aan loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB). Hierdoor leren leerlingen zichzelf kennen, ontdekken ze waar hun passie en talent ligt en leren ze keuzes maken. We werken met een portfolio: een digitale map waarin de leerling deze stappen verzamelt en bijhoudt.