Ga naar de inhoud

Voortgezet speciaal onderwijs in Houten

Bijzonder in speciaal onderwijs

Voorbereiden op de toekomst

Op het Berg en Bosch College bereiden we de leerlingen voor op hun toekomst. Dit doen wij door diplomagericht onderwijs aan te bieden.

Onze school is een plek waar jonge mensen zich voorbereiden op hun toekomst. Ons doel is om leerlingen hun eigen kwaliteiten en talenten te laten ontdekken. Om zo te zorgen dat  zij alle kansen krijgen om een waardevolle bijdrage aan de samenleving leveren. We denken hierbij in mogelijkheden. 

Ons onderwijs is gespecialiseerd voor leerlingen met een vorm van autisme en/of aanverwante gedragsproblematiek. Maar ook voor leerlingen die baat hebben bij ons basisleerklimaat; kleinere klassen en veel begeleiding van hun mentor. Wij bieden een voorspelbare omgeving, waarin we gedrag uitleggen en duidelijkheid en structuur bieden. 

Activiteiten op het college

Het college

Op het college in Houten geven we voortgezet speciaal onderwijs (vso) aan leerlingen die een specifieke aanpak of omgeving nodig hebben. Berg en Bosch Onderwijs bestaat uit een school en een college. Het Berg en Bosch College heeft twee locaties: Bilthoven en Houten.

Onderwijs

Een enthousiast team verzorgt het onderwijs voor vmbo (basis, kader en theoretische leerweg) en havo. We geven onderwijs in kleinere klassen en ons team is geschoold in het omgaan met onze leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften.

Ondersteuning

Om te zorgen dat leerlingen zich veilig voelen en tot leren komen, werken we met betrokken professionals. Zoals een jeugdarts, begeleider passend onderwijs en leerlingbegeleider. Onze orthopedagogen ondersteunen de mentoren en vakdocenten.

Aanmelden

Wanneer blijkt dat onze school de beste plek is voor jouw kind, begeleiden we je stap voor stap door de aanmeldprocedure.

Vacatures

Ben je benieuwd of werken bij het Berg en Bosch College ook iets is voor jou is? Lees meer over stage lopen, open sollicitaties en bekijk onze actuele vacatures.

  • Onderwijsassistent
  • LC-docent bewegingsonderwijs
  • LC-docent biologie
  • LC-docent AVO vakken
  • LC-docent natuur- en scheikunde
  • Orthopedagoog