Ga naar de inhoud

Speciale klassen en programma’s

Intensieve Klas (I-klas)

De Intensieve Klas is een samenwerking tussen de Opvoedpoli, Berg en Bosch College en de twee samenwerkingsverbanden Zuid-Utrecht en Zuidoost Utrecht. De klas is voor leerlingen met internaliserende problematiek en een zeer beperkte belastbaarheid, waardoor de leerling (deels) thuis zit.

Oorzaken zijn veelal persoonlijkheidsfactoren en gedragsfactoren in combinatie met organisatorische factoren binnen het onderwijs en soms een complexe thuissituatie of systeemwereld. Hierdoor komt de leerling – ondanks intensieve inzet van school, ondersteuning, hulpverlening, ouders en vaak ook van de leerling zelf – niet tot ontwikkeling binnen het onderwijs.

De klas is er voor alle leerlingen tussen de 12 en 18 uit het hele voortgezet onderwijs uit leerjaar 1 tot en met 6, van vmbo basisberoepsgerichte leerweg tot en met atheneum. Een leerling kan maximaal één kalenderjaar gebruikmaken van de intensieve ondersteuning binnen de klas.

Verder In Praktijk klas (VIP-klas)

Binnen onze school hebben we te maken met leerlingen die stagneren in de didactische ontwikkeling. Daarbij blijkt dat ons onderwijs — gericht op een schoolse setting en het behalen van een diploma — niet past bij de behoeften van een leerling. Een leerling is dan meer gebaat bij leren in de praktijk, dus door te doen. De VIP-klas is er om leerlingen op de juiste plek te plaatsen in een vervolgopleiding of arbeidstraject. Leerlingen in de VIP-klas volgen twee dagen per week onderwijs op school en lopen drie dagen per week stage. 

De Buitenwereld

Met het programma De Buitenwereld werken leerlingen aan vaardigheden die ze nodig hebben om te kunnen functioneren in de maatschappij. Voor de onderbouw ligt het doel vooral op gedragsmatig beter mee kunnen doen in de lessen, of verbetering van welbevinden. Bij de bovenbouw gaat het om vaardigheden aanleren of ervaringen op laten doen die hen helpen in de buitenwereld.

Leerlingen worden, in samenspraak met begeleider, mentor en orthopedagoog, een periode van 8 weken ingeroosterd. Samen met de buitenwereldbegeleider worden nieuwe vaardigheden aangeleerd. Na 8 weken wordt de inzet met een evaluatiegesprek beëindigd, of eenmalig verlengd. Ouders worden betrokken bij het plan en op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en resultaten. Dit programma sluit aan bij onze missie: onze leerlingen leren hoe zij na hun schooltijd zelfstandig kunnen functioneren in de samenleving. Dit is wat ons drijft, waarin we geloven en wat we willen waarmaken.