Ga naar de inhoud

Praktische informatie

Rooster en wijzigingen

Het rooster wordt gecommuniceerd via Somtoday. Aan het begin van het schooljaar krijgt elke leerling een gebruikersnaam en een wachtwoord om in te loggen op Somtoday. Op Somtoday kunnen de leerlingen onder andere hun rooster, roosterwijzigingen, huiswerk en resultaten zien.

Ouders/verzorgers krijgen ook een account, zodat ze kunnen zien hoe het gaat op school. Somtoday heeft ook twee apps: Somtoday Leerling en Somtoday Ouder.

Lestijden

1e uur08:30 – 09:15 uur
2e uur09:15 – 10:00 uur
3e uur10:00 – 10:45 uur
Pauze 10:45 – 11:00 uur
4e uur11:00 – 11:45 uur
5e uur11:45 – 12:30 uur
Eetpauze12:30 – 12:40 uur
Pauze12:40 – 13:00 uur
6e uur 13:00 – 13:45 uur
7e uur13:45 – 14:30 uur

Vakanties en vrije dagen

Herfstvakantie
16 t/m 22 oktober

Kerstvakantie
23 december t/m 7 januari

Voorjaarsvakantie
17 t/m 25 februari

Goede Vrijdag en tweede Paadag
29 maart t/m 1 april

Meivakantie (incl. Hemelvaartsdag)
27 april t/m 12 mei

Tweede Pinksterdag
20 mei

Zomervakantie
15 juli t/m 25 augustus

Studiedagen

maandag
21 augustus 2023
donderdag14 september 2023
dinsdag24 oktober 2023
woensdag8 november 2023
maandag13 november 2023
dinsdag14 november 2023
dinsdag5 december 2023 vanaf 12:30 uur
woensdag6 december 2023
vrijdag22 december 2023 vanaf 12:30 uur
donderdag15 februari 2024
vrijdag16 februari 2024
maandag17 juni 2024
dinsdag18 juni 2024
woensdag10 juli 2024 vanaf 13:00 uur
donderdag11 juli 2024
vrijdag12 juli 2024Alle vakanties, feestdagen en studiedagen waarop de leerlingen vrij zijn staan op de activiteitenagenda.

Schoolboeken

Elke ouder/verzorger ontvangt van school een brief of mail met de bestelgegevens voor de schoolboeken per leerling. Voor schoolboeken werken we met Van Dijk Educatie. Op de Van Dijk website kun je binnen de Berg en Bosch omgeving eenvoudig schoolboeken bestellen. Maak daarvoor wel een account aan.

Heb je meer kinderen op het voortgezet onderwijs? Maak dan voor iedere leerling een apart account aan met een uniek e-mailadres. Voor het koppelen van digitale leermiddelen heb je een leerlingaccount nodig op Somtoday.

Voor vragen over het bestellen van boeken, bel met 088-2030303.

Leerlingenvervoer

Veel van onze leerlingen komen op de fiets. Voor een deel van de leerlingen, is het prettig als zij naar school kunnen komen met het openbaar vervoer, leerlingenvervoer of taxi.

— Leerlingen met een beperking
— Leerlingen in het voortgezet (speciaal) onderwijs die vanwege hun beperking niet (zelfstandig) met het openbaar vervoer kunnen reizen

De gemeente regelt het leerlingenvervoer, bij iedere gemeente kan het anders georganiseerd zijn. In grote lijnen zijn er drie mogelijkheden:

1. De gemeente geeft een vergoeding zodat ouders zelf de leerling kunnen halen en brengen.
2. De gemeente betaalt een openbaar vervoerabonnement voor de leerling (en eventueel voor een begeleider)
3. De gemeente zorgt voor vervoer met een bus of taxi (aangepast vervoer)

Leerlingenvervoer moet door de ouders/verzorgers worden aangevraagd bij de gemeente. Elke gemeente heeft een ambtenaar die speciaal belast is met leerlingenvervoer. Bij de meeste gemeentes moet je ieder jaar een nieuwe aanvraag indienen. Zolang de aanvraag niet is ontvangen, wordt er geen vervoer of vergoeding voor de leerling geregeld.

Mocht een leerling gebruikmaken van leerlingenvervoer, dan is het de verantwoordelijkheid van ouders om bij ziekte of een ander bijzonder verlof de leerling bij het vervoer af te melden.

Mocht je aanvullende gegevens van ons nodig hebben, mail dan naar info@bbonderwijs.nl.

Met vragen over leerlingenvervoer kun je terecht bij je gemeente.