Ga naar de inhoud

Betrokkenheid ouders

Samenwerken met ouders en verzorgers vinden we zeer belangrijk. Zij kunnen de school helpen met waardevolle informatie over de leerling, waardoor duidelijker is wat een leerling nodig heeft om zich te ontwikkelen. Daarom zijn ouders in verschillende vormen betrokken bij onze school.

Betrokken bij de ontwikkeling van de leerling

Ouders worden uitgenodigd om actief mee te praten over de ontwikkeling van hun kind. De mentor is goed te bereiken en het eerste aanspreekpunt voor ouders/verzorgers.

We verwachten dat ouders en verzorgers aanwezig zijn tijdens het driehoeksgesprek waarin het OPP geëvalueerd en bijgesteld wordt. Bij de start van het schooljaar ontvangen ouders/verzorgers een jaarplanning, waarin deze gesprekken zijn opgenomen.

Ouderportaal Somtoday

Berg en Bosch College Houten gebruikt als ouderportaal de app Somtoday, een gesloten omgeving waar enkel het klassenteam en de ouders toegang toe hebben.

Ook de nieuwsbrieven, vol leuke nieuwtjes en belangrijke updates over onze school, staan in dit ouderportaal.

Actief meepraten

Ouders die nog verder betrokken willen zijn bij het college, kunnen deelnemen aan de Medezeggenschapsraad (MR) of de Ouderklankbordgroep. Daarmee sparren we meerdere keren per jaar over verschillende onderwerpen.

De MR en Ouderklankbordgroep staat altijd open voor nieuwe leden. Mail naar info@bbonderwijs.nl.

Vrijwillige ouderbijdrage

Op Berg en Bosch doet iedereen mee. Om extra activiteiten te kunnen bekostigen, vragen wij ouders om een vrijwillige ouderbijdrage. Het gaat om activiteiten die de kinderen altijd erg leuk vinden, zoals excursies, het sinterklaasfeest, de kerstviering, kunst en cultuurprogramma’s of een sportdag. Ook kinderen van ouders die hiervoor niet betalen, mogen altijd meedoen.

Nieuwsbrieven

Voor elke vakantie versturen we een digitale nieuwsbrief. Daarin delen we leuke en belangrijke updates over onze school, de activiteiten en het team.