Ga naar de inhoud

Ondersteuning

Vanuit deskundigheid

Om te zorgen dat we deskundig te werk gaan en kwaliteit leveren, werken onze mentoren en leraren nauw samen met de directie en andere disciplines op school. Zo zijn er orthopedagogen, onderwijscoördinatoren en begeleiders verbonden, die regelmatig bij elkaar binnenlopen. Samen kijken zij kritisch naar de centrale vraag: ‘bieden wij de leerlingen op school wat zij nodig hebben?’.

Wanneer nadrukkelijk blijkt dat het basisleerklimaat voor een leerling gedurende een periode onvoldoende gelegenheid tot leren biedt, beoordelen we in overleg welke extra interventies (tijdelijk) nodig zijn om de leerling weer goed in ontwikkeling te krijgen. De ouders van de leerling worden vanzelfsprekend bij dit proces betrokken.

Leerlingenvervoer

Een deel van onze leerlingen wordt door ouders gebracht en gehaald. Maar voor een deel van de leerlingen, zoals leerlingen met een beperking of leerlingen die ver weg wonen, is het prettig als zij naar school kunnen komen met het openbaar vervoer, schoolbus of taxi. 

Samenwerkingsverbanden

Sinds de invoering van Passend Onderwijs zijn alle scholen verenigd in samenwerkingsverbanden. De Berg en Bosch School werkt intensief samen met vijf samenwerkingsverbanden uit de verschillende omliggende regio’s. Elk samenwerkingsverband heeft een actueel ondersteuningsplan.

VO Zuid-Utrecht

VO Zuidoost Utrecht

Sterk VO

VO RUW

SWV Eemland