Ga naar de inhoud

Het College

Haal het beste uit jezelf

Het Berg en Bosch College is een school  waar de leerlingen het vertrouwen krijgen om op veilige en verantwoorde wijze samen te leren en samen te werken. Door een krachtig pedagogisch leer- en leefklimaat en door vormen van samenwerking en ondersteuning, wordt toegewerkt naar maximale zelfredzaamheid die dient als een stevige basis voor hun toekomst.

 

De cultuur op het college

Veiligheid

Als leerlingen zich veilig voelen komen ze optimaal tot leren.

Vertrouwen

We geven leerlingen het vertrouwen om op veilige en verantwoorde wijze samen te werken.

Plezier

Leerlingen gaan met plezier naar onze school.

Klassen

Onze leraren en begeleiders zijn gespecialiseerd in het omgaan met autisme. Er zitten ongeveer 10 tot 12 leerlingen in een klas. Elke klas wordt begeleid door een mentor die voor de leerlingen en de ouders het eerste aanspreekpunt is.

In de klas heeft elke leerling een vaste plek. De tafelopstelling wordt gebaseerd op basis van de behoefte van de klas. We werken met een vast lesrooster, elke dag heeft in principe evenveel lesuren. In de klas en school gelden heldere regels, zoals: jassen aan de kapstok en je telefoon in de telefoonbak of in je kluisje.

Positief gedrag versterken

We zijn een Positive Behavior Support (PBS) school. Ook wel ‘SWPBS’ genoemd. Dat betekent dat we door goed gedrag te belonen het gewenste gedrag binnen onze school versterken en het probleemgedrag voorkomen. Daarmee creëren we een positieve sociale en veilige omgeving waarin het leren bevordert wordt. 

Ouderparticipatie

Samenwerken met ouders en verzorgers vinden we zeer belangrijk. Zij kunnen het team helpen met waardevolle informatie over de leerling, waardoor duidelijk is wat een leerling nodig heeft om zich te ontwikkelen. Daarom heeft het college door het jaar heen op meerdere momenten contact met de ouders. 

Zo is er minimaal twee keer per jaar een gesprek met de ouders over het Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP), organiseren we ouderavonden en wordt voor elke schoolvakantie een digitale nieuwsbrief verstuurd. Ook hebben er ouders/verzorgers van leerlingen zitting in de MR en is er een ouderklankbordgroep. 

Ons team

Op ons college verzorgen we met een betrokken en ervaren team van leerkrachten, onderwijsassistenten en stagiaires het onderwijs.

Kom bij ons werken

Ben je benieuwd of werken bij het Berg en Bosch College ook iets is voor jou is? Lees meer over stage lopen, open sollicitaties en bekijk onze actuele vacatures.

Organisatie

Onze school is onderdeel van Berg en Bosch Onderwijs. Hieronder vallen ook:
— Berg en Bosch School Houten
— Berg en Bosch School Bilthoven
— Berg en Bosch College Bilthoven
Berg en Bosch School Houten is gevestigd in hetzelfde gebouw als ons college.

De twee colleges werken nauw met elkaar samen.  Naast een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en ouderklankbordgroep, hebben we een gezamenlijke Commissie voor Begeleiding. Wij zijn ook onderdeel van stichting Gewoon Speciaal Onderwijs (GSO). 

Praktische informatie

Lees meer over onze schooltijden, vakanties, studiedagen en andere praktische informatie.

Documenten en protocollen

Hier vind je documenten voor leerlingen en ouders. En protocollen zoals onze gedragscode, het klachtenprotocol en het antipestprotocol.