Ga naar de inhoud

Specialisten

Ondersteuning voor elk kind

We gunnen onze leerlingen een stevige basis voor de toekomst en leren hen daarom zo zelfstandig mogelijk te functioneren in de samenleving. Om te zorgen dat leerlingen zich veilig voelen en tot leren komen, werken we met betrokken professionals. Zoals een jeugdarts, begeleider passend onderwijs en leerlingbegeleider. Onze orthopedagogen ondersteunen de mentoren en vakleraren.

Onze specialisten

Afhankelijk van de hulpvraag werken de mentoren samen met andere disciplines. De volgende specialisten behoren tot onze school: 

Gedragswetenschapper

Onderwijscoördinator

Begeleider passend onderwijs

Pedagogisch coach

Leerlingbegeleider

Fysiotherapeut

Oefentherapeut

Meer weten?


Ben je Intern Begeleider en wil je meer weten? Mail ons dan op info@bbonderwijs.nl

Samenwerking met externen

Ons college is onderdeel van een aantal samenwerkingsverbanden in de regio. Ook is er waar nodig contact met wijkteams, Veilig Thuis, de wijkagent, leerplicht, ggz-instelling of andere hulpverlenende instanties. De ouders van de leerling worden hierbij altijd betrokken.

Wanneer het Berg en Bosch College onvoldoende kan bieden wat een leerling nodig heeft, kan de orthopedagoog in overleg met de mentor en/of schoolleiding doorverwijzen naar een vorm van externe hulpverlening. Dit wordt alleen gedaan na toestemming van ouders/verzorgers en/of de leerling zelf.

Dyslexiesoftware Claroread

Het is belangrijk dat teksten voor alle leerlingen met leesproblemen (waaronder leerlingen met dyslexie) toegankelijk zijn. Zo kunnen zij optimaal profiteren van het onderwijs en is hun leesprobleem zo min mogelijk een belemmering. Daarom kunnen leerlingen gebruikmaken van Claroread. 

Vertrouwenspersonen

Soms zitten leerlingen ergens mee en vinden ze het lastig om dat met hun eigen leraar te bespreken. Daarom hebben we op het Berg en Bosch College een interne vertrouwenspersoon voor de leerlingen.
Aan het begin van het schooljaar stellen zij zich voor aan de leerlingen. Ze vertellen wat ze doen en hoe leerlingen hen kunnen benaderen. Wie de interne vertrouwenspersonen zijn, vind je op de contactpagina.