Ga naar de inhoud

Ondersteuning bij werk

Traject naar uitstroom

De orthopedagoog van het Berg en Bosch College is verantwoordelijk voor het traject van de uitstroom naar (beschutte) arbeid of arbeidsmatige dagbesteding in samenwerking met de gemeente. Bij uitstroom richting werk of beschut werk, speelt het UWV ook een rol.

Ondersteuning vanuit UWV en gemeente

Leerlingen uit het Voortgezet Speciaal Onderwijs komen in aanmerking voor ondersteuning vanuit het UWV en de gemeente. Om hier aanspraak op te maken, moeten ouders/verzorgers een Aanvraag Beoordeling Arbeidsvermogen indienen. De contactpersoon gemeentezaken kan hier meer over vertellen. Het UWV bepaalt aan de hand van de aanvraag welke ondersteuning passend is.

Banenafspraak

Kan de leerling om bepaalde redenen niet het minimumloon verdienen, heeft hij of zij moeite met het vinden of behouden van werk, of is er ondersteuning nodig die een gewone werkgever niet kan bieden? Dan kan gekeken worden naar passend werk middels de banenafspraak.

Beschut werk

Kan de leerling alleen werken met begeleiding en aanpassingen op een werkplek die een gewone werkgever niet kan bieden? Ook niet met hulp van de gemeente of UWV? Dan is er de mogelijkheid van beschut werk. Het verschilt per gemeente wat hierin mogelijk is.

Arbeidsmatige dagbesteding

Heeft een leerling meer begeleiding nodig, bijvoorbeeld op het gebied van levensvaardigheden of arbeidsvaardigheden? Dan is arbeidsmatige dagbesteding een goede volgende stap. Er wordt dan gekeken welke ontwikkeling een leerling kan en wil maken, om door te groeien naar een opleiding of betaald werk. Vaak is dit mogelijk in of bij de woonplaats van de leerling. De gemeente moet hiervoor een beschikking afgeven.

Neem tijdig contact op met de gemeente

Naast het indienen van een Aanvraag Beoordeling Arbeidsvermogen is het goed tijdig contact op te nemen met de gemeente. Vaak wordt er na aanmelding een contactpersoon uit het wijkteam van de woongemeente aangesteld om met ouders te bespreken wat nodig is voor een goede overgang van school naar werk of arbeidsmatige dagbesteding. Je kunt hierbij denken aan extra begeleiding van een jobhunter of een jobcoach.