Ga naar de inhoud

Aanmelden

Toelaatbaarheidsverklaring

Als het Berg en Bosch College de beste plek blijkt voor een leerling, dan zal de school waar de leerling tot dan toe onderwijs krijgt een toelaatbaarheidsverklaring moeten aanvragen. Dit vraagt de school aan bij het samenwerkingsverband waartoe de school behoort.

Aanmelden door ouders

Ouders zijn verantwoordelijk voor het aanmelden van hun kind op het Berg en Bosch College. Aanmeldingsformulieren zijn verkrijgbaar via info@bbonderwijs.nl.

Deadline schooljaar 2024

Brugklas aanmeldingen voor schooljaar 2024-2025 moeten uiterlijk 15 maart 2024 binnen zijn. De deadline voor aanmeldingen voor klas 2, 3 en 4 is 14 juni 2024

Voor tussentijdse aanmeldingen tijdens het schooljaar kunt u online zien in welke klassen er plek is.

Commissie van Begeleiding

Wanneer de leerling is aangemeld, wordt in de Commissie van Begeleiding besproken of de school kan voldoen aan de onderwijsbehoefte van de leerling. De Commissie van Begeleiding houdt ook nauwkeurig bij in welke klassen er instroom mogelijk is.

Afspraken over de start

Wanneer er plek is en de toelaatbaarheidsverklaring is afgegeven, worden er afspraken gemaakt over de start. De commissie stelt vast in welk leerjaar, in welke klas en op welke locatie de leerling het best geplaatst kan worden. Dit is afhankelijk van factoren als woonplaats, leeftijd, didactisch niveau, sociaal-emotioneel niveau van de leerling en de samenstelling en de grootte van de klassen.

Leerlingenvervoer

Als een leerling wordt toegelaten, vragen ouders/verzorgers, indien nodig, vervoer aan bij de gemeente. De gemeente bepaalt hoe het vervoer naar school dient plaats te vinden. Het vervoer is een zaak van ouders en de gemeente waarin hun kind woont.

Aanmelden kan via: info@bbonderwijs.nl. Je ontvangt dan een aanmeldingsformulier.

In de schoolgids vind je meer informatie over de aanmeldprocedure.